KONSULT BILADMIN ÖPPENVÅRD EXCEL IBM-AS KONTAKT IN ENGLISH HEM
 

Skräddarsydda program och lösningar:
Excel, Access, .NET, ASP, MySQL,
SQLServer och IBM-Application System


Våra skräddarsydda program kan beskrivas som specialrapporter och -diagram som ofta saknas i vanliga standardsystem. Exempel på användningsområden är personal- och biladministration, ekonomi, sjukvårdsstatistik och verksamhetsanalys — kort sagt kan det administrativa arbetet i praktiskt taget alla sektorer av näringslivet förenklas med vår hjälp.

Självklart hjälper vi Er även att uppgradera program Ni redan använder om de inte fungerar som Ni önskar — inget arbete är för stort eller för litet för ASIC.

 
     
Isafjordsgatan 26 _ Electrum C6 _ 164 29 Kista _ tfn.08 - 703 99 30 _ mailbox@asic.se